Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

EduCat Oy / Mmpro Y-tunnus 1927942-7 PL 20
05201 Rajamäki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Paula Hämäläinen
Puhelin: +358 50 40 80 691
Sähköposti: paula.hamalainen@mmpro.fi

REKISTERIN NIMI

EduCat Oy / Mmpro:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt EduCat Oy / Mmpro:n asiakkaaksi tai ostanut mmpro.fi verkkokaupasta ohjelmistolisenssin.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on EduCat Oy / Mmpro:n (myöh. Mmpro) suora-asiakkaiden sekä verkkokaupan mmpro.fi asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterissä olevaa asiakastietoa käytetään myös rekisteröitäessä asiakkaan tilaama lisenssi päämiehen Tracker-Software Products Ltd tietokantaan. Tietoja voidaan käyttää Mmpro:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Mmpro:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, minkä jälkeen tiedot hävitetään, kun niitä ei enää tarvita asianmukaiseen käyttötarkoitukseensa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Postiosoite Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Antamasi tiedot syötetään kolmannen osapuolen Tracker Software Products Ltd -järjestelmään, jotta lisenssi on mahdollista luoda. Mmpro vakuuttaa, että kaikki sen yhteistyökumppanit soveltavat ja noudattavat henkilötietolakia (523/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR).

Nämä verkkosivut käyttävät kävijäseurantaan tarkoitettua kolmannen osapuolten tarjoamaa Google Analytics – ohjelmaa, joka on Google, Inc. -yhtiön tarjoama palvelu. Kävijäseurannan tuottama tieto auttaa meitä kehittämään verkkosivujamme. Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat näille verkkosivuille tai selailet niitä. Evästeisiin tallentuva

tieto on nimetöntä, ja se koskee muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä, miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta on osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että selaimesi ei tallenna verkkosivustojen lähettämiä evästeitä tai pyytää sinulta luvan ennen evästeiden tallentamista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään suoraan asiakkaalta itseltään ja tietoja saadaan lisäksi Mmpron yhteistyökumppaneilta.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Mmpro:n käytössä, paitsi käytettäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Mmpro:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Mmpro:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tai tilatun tuotteen rekisteröimisen vuoksi tarpeellista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Mmpro:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Mmpro:n salasanasuojatulla palvelimella.

Rekisteriä säilytetään pääosin verkkotallennuspalvelussa, jota suojataan SSL-tekniikalla ja jonka varmennetut palvelimet sijaitsevat Suomessa. Tallennuspalveluun on pääsy vain yrityksen työntekijöillä, joilla on käyttäjätunnukset ja salasanat. Palvelu käyttää salattuja salasanoja. Paikallisesti säilytetyt tiedot ovat lukituissa, joihin vain yrityksen henkilöillä on pääsy. Sekä paikallinen että verkkotallennus on suojattu laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelyltä.

REKISTERIN TARKASTUS-, KORJAUS-, KIELTO- JA VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai niistä poistetaan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen etujen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä saa vastustamisesta huolimatta käsitellä henkilötietoja, jos käsittelyyn on huomattavan tärkeä ja perusteltu syy tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä myös valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan tietosuojasääntelyä.

Toimitusehdot PDF-XChange Pro

PDF-XChange -käyttäjälisenssin maksettuasi lähetämme sinulle sähköisesti ohjelmistolisenssin, jonka syöttämällä pääset käyttämään ohjelmistoa ilman siihen kokeiluversiossa tulostuvia vesileimoja.
Lisenssin toimitus tapahtuu erikseen sähköpostitse 1-2 arkipäivän sisällä tilauksesta.

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows XP tai myöhempi

Ohjeet asennukseen ja jatkotoimintamallit saat maksettuasi tuotteen mmpro.fi -verkkokaupassa. Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Yritysasiakkaat voivat halutessaan myös valita laskutusmahdollisuuden, jolloin toimitus tapahtuu tilauksen saavuttua normaalin toimitusajan puitteissa.

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu sinun annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon. PDF-XChange – ohjelman lisenssien toimitus on digitaalinen sisältö. Kun olemme lähettäneet ohjelmalisenssin sähköisesti, tilauksen peruutusoikeus menee umpeen.

1. Yleiset ehdot

Mmpro.fi on EduCat Oy / Mmpro:n (Y:1927942-7) verkossa oleva markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan EduCat Oy / Mmpro:n (myöh. Mmpro) ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Mmpro:n välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Mmpro:lla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Mmpro:n kauppapaikan sivuilta mmpro.fi.

Mmpro ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Mmpro:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Mmpro on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

Mmpro toivottaa tervetulleeksi kaikki yritys- ja yksityisasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Mmpro:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja- asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yrityksen virallinen nimi, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y- tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Mmpro:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Mmpro:lla on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain (523/99) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa mmpro.fi. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Mmpro:hon

sähköpostitse osoitteeseen paula.hamalainen@mmpro.fi.

3. Hinnasto

Tuotteiden hintoihin lisäämme arvonlisäveron 24%. Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Toisaalta, jos tuotteen hinta nousee ennen tilauksen lähetystä, toimitamme ne alkuperäisellä hinnalla.

4. Toimittaminen

Mmpro:n kautta tilatut lisenssit toimitetaan sähköpostitse 1-2 päivän sisällä tilauksesta / verkkokaupan maksusta.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät mmpro.fi sivuilta.

Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta. Lisätietoa saat sähköpostilla osoitteesta paula.hamalainen@mmpro.fi

6. Palauttaminen

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain 6. luvun 16§ mukaisesti peruutusoikeutta, kun palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu. PDF-XChange ohjelman lisenssien toimitus on digitaalinen sisällön toimittamista. Hyväksymällä nämä toimitusehdot annat suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja olet tietoinen peruutusoikeuden puuttumisesta, koska siitä on kerrottu ennakkoon.

7. Virhevastuu

Mmpro ei ole vastuussa digitaaliselle medialle tallennetuista tiedoista tai ohjelmistoista vaaranvastuun ollessa asiakkaalla. Varmuuskopiointi on ostajan vastuulla. Varmuuskopiointi tulee suorittaa aina ennen huoltoprosessia.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Mmpro ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Mmpro:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Digitaaliselle medialle ja/tai tietokoneelle tallennettu data ja ohjelmistot ovat loppukäyttäjän vastuulla. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä.

Mmpro ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Mmpro ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen asiakas hyväksyy kiistattomasti Mmpro:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Mmpro:n sopimusehtojen kanssa.

EduCat Oy / Mmpro PL 20
05201 Rajamäki Y-tunnus: 1927942-7